Viziune

Biserica Creștină Baptistă Maranata există prin harul lui Dumnezeu, spre gloria lui Dumnezeu, pentru a face lucrarea de echipare a poporului lui Dumnezeu și de extindere a Împărăției lui Dumnezeu.

Cu ajutorul lui Dumnezeu vom urmări aceste obiective prin:

Promovarea Cuvântului Biblic ca standard unic de învățătură, credință și practică ( 2 Timotei 3.16).

Cultivarea uceniciei biblice în contextul în care ne-a așezat Dumnezeu (Efeseni 4.11-16).

Integrarea fiecărui „mădular” în „Trupul lui Hristos” și prin folosirea lui în funcție de darurile spirituale și abilitățile cu care l-a înzestrat Dumnezeu (1 Corinteni 12).

Stăruința necurmată în rugăciune ( 1Tesaloniceni 5:17).

Multiplicarea prin evanghelizare, slujire, învățătură și mărturie personală (Matei 2819-20).