Istoric

Istoria Bisericii Creștine Baptiste „Maranata” Arad începe în perioada dinaintea revoluției din 1989, când cei care au avut harul să înțeleagă că Dumnezeu a început să ridice și să formeze lucrători tineri și destoinici pentru o vreme în care mulți nu mai sperau să o ajungă, au putut vedea ca El își împlinește planurile la timpul potrivit.

Orânduirea comunistă era, după cum se prezenta prin toate mijloacele de informare, bine consolidată și nu se întrevedea nici o rază de speranță. Credincioșii neo-protestanți au avut cel mai mult de suferit pentru că sistemul comunist avea în plan distrugerea bisericii lui Cristos. Unul din scopurile principale ale sistemului comunist era să distrugă cu orice preț credința în Dumnezeu, în special a locașurilor de închinare. O metodă folosită era privarea bisericilor de la țară de pastor sau admiterea ca unul să slujească la mai multe biserici ca să nu le poată păstori și înviora. Se urmărea astfel moartea lentă, dar sigură a bisericilor de la țară. În paralel a început o acțiune de intimidare și anihilare a liderilor și a creștinilor adevărați din bisericile de la orașe. Metodele folosite erau schimbarea în funcție a liderilor laici, care erau angajați, compromiterea pastorilor în orice fel, infiltrarea în biserică a informatorilor securității și în special racolarea acestora chiar din biserică, în schimbul unor facilități neînsemnate.

În acest context adevărații închinători au avut de suferit plâtind prețul statorniciei lor. Unul din liderii laici care nu și-au plecat capul și s-a împotrivit activ planurilor comuniste a fost fratele Dorel Popa. Inginer de profesie era cotat ca și laic, dar numai puțini au știut că a urmat cursuri de teologie „neoficial” cu eminenți profesori din SUA și Anglia de la cele mai prestigioase universități.

Modul clar, precis și la obiect de a prezenta învățăturile sfintelor scripturi a motivat prezența celor tineri dornici de cunoaștere și formare a unei gândiri noi privind statutul creștinului într-o societate atee. În multe biserici din orașe au început frământări cauzate de dorința adevăraților credincioși de a rămâne loiali lui Dumnezeu cu orice preț. Pe fondul acestor frământări în jurul fratelui Dorel Popa s-a polarizat o lucrare nouă care s-a conturat în momentul excluderii lui din cultul baptist. În mijlocul acestor suferințe și necazuri a luat ființă o nouă biserică, care la început nu avea un nume și nici o clădire proprie. Această biserică „ambulantă” avea pe atunci un număr de 50-60 de persoane.

În 1989 fratele Dorel Popa este ales ca pastor al bisericii din Pâncota, fapt ce a adus speranțe mari, astfel că s-a intenționat cumpărarea clădirii din strada Desseanu nr.4 pentru a o transforma în biserică. Riscul de a fi confiscată era mare, dar prin credință s-au început demersurile pentru a o cumpăra,însă Dumnezeu a avut un plan mult mai bun. A adus revoluția în decembrie 1989, cu ea libertatea și totodată ocazia construirii unei clădiri noi.

Dumnezeu a ascultat rugăciunile fierbinți ale copiilor Săi și în data de 3 februarie 1990 membrii bisericii „ambulante” s-au constituit ca și biserică, cu numele de „MARANATA” – prima biserică de atunci din țară cu acest nume, avându-l ca pastor pe fratele Dorel Popa. Tot în luna februarie s-a constituit și comitetul bisericii Maranata. În 12 noiembrie al aceluiași an au început primele săpături pentru fundație. Până la 23 decembrie 1991 serviciile divine ale bisericii Maranata s-au ținut la biserica „Șega” din Arad, unde s-a găsit înțelegere și dragoste din partea fraților.

În luna mai a anului 1991 fratele Dorel Popa pleacă pentru prima dată în America, într-un turneu prin mai multe biserici americane unde s-au făcut colecte speciale pentru construcția bisericii Maranata. Pe lângă aceasta mulți oameni de afaceri creștini americani au fost gata să sprijinească această lucrare de construcție și în timp au și făcut-o, într-un mod extraordinar. Totul s-a început cu ceva mai mult de 3000 de dolari, lucru care părea o nebunie la vremea respectivă pentru un asemenea proiect. Dar s-a început și s-a continuat prin credință, iar Dumnezeu a onorat această credință. Au fost lanțuri de rugăciune zi și noapte, lucru căruia i se datorează aceasta reușită. Cu toate acestea pe perioada construcției bisericii Maranata, au avut loc și probleme, cum ar fi necazul unui proces care a continuat peste ani, dar Dumnezeu a fost prezent în tot acest timp și alături de biserica Maranata. Demisolul bisericii a fost pentru un timp locul de adunare și închinare al fraților și surorilor până la finele construcției.

Construcția bisericii Maranata s-a finalizat cu ajutorul Domnului în anul 1995, iar la 6 august a avut loc serviciul divin de inaugurare la care au participat atât personalități marcante ale autorității de stat, cât și reprezentanți ai cultelor din orașul Arad. În toți acești ani, în timpul construcției, cu ajutorul lui Dumnezeu și biserica spirituală creștea și se întărea. Cuvântul vestit era însoșit de puterea Duhului Sfânt și în fiecare an au avut loc 2 botezuri Nou Testamentale în care și-au mărturisit credința în Domnul Isus mulți oameni.

În 1995 la al doilea botez, în 4 noiembrie, au fost botezați 50 de noi creștini. Prin Harul lui Dumnezeu de la cifra de 136 de membri prezenți la constituire, azi biserica Maranata este formată din aproximativ 900 de membrii.

Astfel se adeverește încă o dată cuvintele Domnului Isus care spunea că „piatra lepădată de zidari a fost pusă în capul unghiului”. Fie ca Dumnezeu care întotdeauna a mângâiat și răsplătit pe cei ce au suferit pe nedrept, să întărească pașii tuturor credincioșilor, și totodată unitatea în dragoste dintre frații din toate bisericile, ca mesajul Evangheliei să nu fie împiedicat în nici un fel, ci să ducă cât mai mulți oameni la mântuire.